NOVEMBER

 
1. VŠETKÝCH SVÄTÝCH
2. SPOMIENKA NA VŠETKÝCH ZOSNULÝCH VERIACICH
3. SV. MARTINA DE PORRES, REHOĽNÍKA
4. SV. KAROLA BOROMEJSKÉHO, BISKUPA
9. VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY
10. SV. LEVA VEĽKÉHO, PÁPEŽA A UČITEĽA CIRKVI
11. SV. MARTINA Z TOURS, BISKUPA
12. SV. JOZAFÁTA, BISKUPA A MUČENÍKA
15. SV. ALBERTA VEĽKÉHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI
16. SV. MARGITY ŠKÓTSKEJ
SV. GERTRÚDY, PANNY
17. SV. ALŽBETY UHORSKEJ, REHOĽNÍČKY
18. VÝROČIE POSVIACKY BAZILÍK SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV
21. OBETOVANIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE
22. SV. CECÍLIE, PANNY A MUČENICE
23. SV. KLIMENTA I., PÁPEŽA A MUČENÍKA
SV. KOLUMBÁNA, OPÁTA
24. SV. ANDREJA DUNG-LAKA, KŇAZA, A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV
25. SV. KATARÍNY ALEXANDRIJSKEJ, PANNY A MUČENICE
30. SV. ONDREJA, APOŠTOLA
 
POSLEDNÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ: NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME