OKTÓBER
 
 
1. SV. TERÉZIE OD DIEŤAŤA JEŽIŠA (Z LISIEUX), PANNY A UČITEĽKY CIRKVI
2. SVÄTÝCH ANJELOV STRÁŽCOV
4. SV. FRANTIŠKA ASSISKÉHO
5. SV. FAUSTÍNY KOWALSKEJ, PANNY
6. SV. BRUNA, KŇAZA
7. RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE
9. SV. DIONÝZA, BISKUPA, A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV
SV. JÁNA LEONARDIHO, KŇAZA
11. SV. JÁNA XXIII., PÁPEŽA 12
14. SV. KALIXTA I., PÁPEŽA A MUČENÍKA
15. SV. TERÉZIE OD JEŽIŠA (Z AVILY), PANNY A UČITEĽKY CIRKVI
16. SV. HEDVIGY, REHOĽNÍČKY
SV. MARGITY MÁRIE ALACOQUE, PANNY
* SV. GÁLA, KŇAZA
17. SV. IGNÁCA ANTIOCHIJSKÉHO, BISKUPA A MUČENÍKA
18. SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU
19. SV. JÁNA DE BRÉBEUF A IZÁKA JOGUES, KŇAZOV, A ICH SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV SV. PAVLA OD KRÍŽA, KŇAZA
22. SV. JÁNA PAVLA II., PÁPEŽA
23. SV. JÁNA KAPISTRÁNSKEHO, KŇAZA
24. SV. ANTONA MÁRIU CLARETA, BISKUPA
25. * SV. MAURA, BISKUPA
26. * VÝROČIE POSVIACKY CHRÁMOV, KTORÝCH DEŇ POSVIACKY NIE JE ZNÁMY
28. SV. ŠIMONA A JÚDU, APOŠTOLOV 29