AUGUST


1. SV. ALFONZA MÁRIU DE LIGUORI, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI
2. SV. EUZÉBIA VERCELLSKÉHO, BISKUPA
SV. PETRA JULIÁNA EYMARDA, KŇAZA
4. SV. JÁNA MÁRIU VIANNEYA, KŇAZA
5. VÝROČIE POSVIACKY HLAVNEJ MARIÁNSKEJ BAZILIKY V RÍME
6. PREMENENIE PÁNA
7. SV. SIXTA II., PÁPEŽA, A JEHO SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV
SV. KAJETÁNA, KŇAZA
8. SV. DOMINIKA, KŇAZA
9. SV. TERÉZIE BENEDIKTY OD KRÍŽA, PANNY A MUČENICE, PATRÓNKY EURÓPY
10. SV. VAVRINCA, DIAKONA A MUČENÍKA
11. SV. KLÁRY, PANNY
12. SV. JANY FRANTIŠKY DE CHANTAL, REHOĽNÍČKY
13. SV. PONCIÁNA, PÁPEŽA, A HIPOLYTA, KŇAZA, MUČENÍKOV
14. SV. MAXIMILIÁNA MÁRIU KOLBEHO, KŇAZA A MUČENÍKA
15. NANEBOVZATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE
16. SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO
18. * SV. HELENY
19. SV. JÁNA EUDESA, KŇAZA
20. SV. BERNARDA, OPÁTA A UČITEĽA CIRKVI
21. SV. PIA X., PÁPEŽA
22. PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ
23. SV. RUŽENY LIMSKEJ, PANNY
24. SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA
25. SV. ĽUDOVÍTA
SV. JOZEFA KALAZANSKÉHO
27. SV. MONIKY
28. SV. AUGUSTÍNA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI
29. MUČENÍCKA SMRŤ SVÄTÉHO JÁNA KRSTITEĽA