Marec


4. SV. KAZIMÍRA
7. SV. PERPETUY A FELICITY, MUČENÍC
8. SV. JÁNA OD BOHA, REHOĽNÍKA
9. SV. FRANTIŠKY RÍMSKEJ, REHOĽNÍČKY
17. SV. PATRIKA,  BISKUPA
18. SV. CYRILA JERUZALEMSKÉHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI
19. SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE
23. Sv. TURIBIA DE MONGROVEJO, BISKUPA
25. ZVESTOVANIE PÁNA