Máj

 
1. SV. JOZEFA, ROBOTNÍKA
2. SV. ATANÁZA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI
3. SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV
4. * SV. FLORIÁNA, MUČENÍKA
10. SV. JÁNA Z AVILY, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI
11. * BL. SÁRY SALKAHÁZIOVEJ, PANNY A MUČENICE
12. SV. NEREA A ACHILA, MUČENÍKOV
SV. PANKRÁCA, MUČENÍKA
13. PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE FATIMSKEJ
14. SV. MATEJA, APOŠTOLA
16. * SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO, KŇAZA A MUČENÍKA
18. SV. JÁNA I., PÁPEŽA A MUČENÍKA
20. SV. BERNARDÍNA SIENSKÉHO, KŇAZA
21. SV. KRIŠTOFA MAGALLANESA, KŇAZA, A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV
22. SV. RITY Z CASCIE, REHOĽNÍČKY
25 SV. BÉDU CTIHODNÉHO, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI
SV. GREGORA VII., PÁPEŽA
SV. MÁRIE MAGDALÉNY DE PAZZI, PANNY
26. SV. FILIPA NERIHO, KŇAZA
27. SV. AUGUSTÍNA Z CANTERBURY, BISKUPA
29. SV. PAVLA VI., PÁPEŽA
 
PONDELOK PO ZOSLANÍ DUCHA SVÄTÉHO: PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, MATKY CIRKVI
 
ŠTVRTOK PO ZOSLANÍ DUCHA SVÄTÉHO: NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA
PRVÁ NEDEĽA PO ZOSLANÍ DUCHA SVÄTÉHO: NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
ŠTVRTOK PO NAJSVÄTEJŠEJ TROJICI: NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI