JÚN

 
1. SV. JUSTÍNA, MUČENÍKA
2. SV. MARCELÍNA A PETRA, MUČENÍKOV
3. SV. KAROLA LWANGU A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV
5. SV. BONIFÁCA, BISKUPA A MUČENÍKA
6. SV. NORBERTA, BISKUPA
9. SV. EFRÉMA, DIAKONA A UČITEĽA CIRKVI
11. SV. BARNABÁŠA, APOŠTOLA
13. SV. ANTONA PADUÁNSKEHO, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI
19. SV. ROMUALDA, OPÁTA
21. SV. ALOJZA GONZÁGU, REHOĽNÍKA
22. SV. PAVLÍNA Z NOLY, BISKUPA
SV. JÁNA FIŠERA, BISKUPA, A TOMÁŠA MORUSA, MUČENÍKOV
24. NARODENIE SVÄTÉHO JÁNA KRSTITEĽA 25
27. SV. CYRILA ALEXANDRIJSKÉHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI
28. SV. IRENEJA, BISKUPA A MUČENÍKA
29. SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV
30. PRVÝCH SVÄTÝCH MUČENÍKOV CIRKVI V RÍME
 
V PIATOK PO DRUHEJ NEDELI PO ZOSLANÍ DUCHA SVÄTÉHO: NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO
 
V SOBOTU PO DRUHEJ NEDELI PO ZOSLANÍ DUCHA SVÄTÉHO: NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE