Votívne omše


1. O NAJSVÄTEJŠEJ TROJICI

2. O BOŽOM MILOSRDENSTVE

3. O NAŠOM PÁNOVI JEŽIŠOVI KRISTOVI, NAJVYŠŠOM A VEČNOM KŇAZOVI

4. O TAJOMSTVE SVÄTÉHO KRÍŽA

5. O NAJSVÄTEJŠEJ EUCHARISTII

6. O NAJSVÄTEJŠOM MENE JEŽIŠ

7. O PREDRAHEJ KRVI NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA

8. O NAJSVÄTEJŠOM SRDCI JEŽIŠOVOM

9. O DUCHU SVÄTOM

10. O PREBLAHOSLAVENEJ PANNE MÁRII