JÚL
 
 
2. * NÁVŠTEVA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE
3. SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA
4. SV. ALŽBETY PORTUGALSKEJ
5. * SV. CYRILA, MNÍCHA, A METODA, BISKUPA,
SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, PATRÓNOV EURÓPY
6. SV. MÁRIE GORETTI, PANNY A MUČENICE
7. SV. ANTONA MÁRIU ZACCARIU, KŇAZA
9. SV. AUGUSTÍNA ZHAO RONGA, KŇAZA, A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV
11. SV. BENEDIKTA, OPÁTA, PATRÓNA EURÓPY 
13. SV. HENRICHA
14. SV. KAMILA Z LELLISU, KŇAZA
15. SV. BONAVENTÚRU, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI
16. PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE KARMELSKEJ
17. * SV. ANDREJA SVORADA A BEŇADIKA, PUSTOVNÍKOV
20. SV. APOLINÁRA, BISKUPA A MUČENÍKA
21. SV. VAVRINCA Z BRINDISI, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI
22. SV. MÁRIE MAGDALÉNY
23. SV. BRIGITY, REHOĽNÍČKY, PATRÓNKY EURÓPY
24. SV. ŠARBELA MACHLÚFA, KŇAZA
25. SV. JAKUBA, APOŠTOLA
26. SV. JOACHIMA A ANNY, RODIČOV PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE
27. * SV. GORAZDA A SPOLOČNÍKOV
29. SV. MARTY, MÁRIE A LAZÁRA
30. SV. PETRA CHRYZOLÓGA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI
* BL. ZDENKY CECÍLIE SCHELINGOVEJ, PANNY A MUČENICE
31. SV. IGNÁCA Z LOYOLY, KŇAZA