Apríl


2. SV. FRANTIŠKA Z PAOLY, PUSTOVNÍKA
4. SV. IZIDORA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI
5. SV. VINCENTA FERRERA, KŇAZA
7. SV. JÁNA KRSTITEĽA DE LA SALLE, KŇAZA
11. SV. STANISLAVA, BISKUPA A MUČENÍKA
13. SV. MARTINA I., PÁPEŽA A MUČENÍKA
21. SV. ANZELMA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI
23. * SV. VOJTECHA, BISKUPA A MUČENÍKA
24. SV. JURAJA, MUČENÍKA
SV. FIDÉLA ZO SIGMARINGENU, KŇAZA A MUČENÍKA
25. SV. MARKA, EVANJELISTU
28. SV. PETRA CHANELA, KŇAZA A MUČENÍKA
SV. ĽUDOVÍTA MÁRIU GRIGNIONA Z MONTFORTU, KŇAZA
29. SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPY
30. SV. PIA V., PÁPEŽA