SEPTEMBER

 
3. SV. GREGORA VEĽKÉHO, PÁPEŽA A UČITEĽA CIRKVI
7. * SV. MARKA KRIŽINA, MELICHARA GRODZIECKEHO A ŠTEFANA PONGRÁCZA, KŇAZOV A MUČENÍKOV
8. NARODENIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE
9. SV. PETRA CLAVERA, KŇAZA
12. NAJSVÄTEJŠIEHO MENA MÁRIA
13. SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI
14. POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA
15. * SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA
16. SV. KORNELA, PÁPEŽA, A CYPRIÁNA, BISKUPA, MUČENÍKOV
17. SV. RÓBERTA BELLARMÍNA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI
SV. HILDEGARDY Z BINGENU, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI
19. SV. JANUÁRA, BISKUPA A MUČENÍKA
20. SV. ANDREJA KIMA TAEGONA, KŇAZA, PAVLA CHONGA HASANGA A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV
21. SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU
23. SV. PIA Z PIETRELCINY, KŇAZA
26. SV. KOZMU A DAMIÁNA, MUČENÍKOV
27. SV. VINCENTA DE PAUL, KŇAZA
28. SV. VÁCLAVA, MUČENÍKA
SV. VAVRINCA RUIZA A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV
29. SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANJELOV
30. SV. HIERONYMA, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI