Eucharistické modlitby


PRVÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA

DRUHÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA

TRETIA EUCHARISTICKÁ MODLITBA

ŠTVRTÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA


Dodatok k omšovému poriadku


EUCHARISTICKÁ MODLITBA ZA ZMIERENIE

PRVÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA ZA ZMIERENIE

DRUHÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA ZA ZMIERENIE


EUCHARISTICKÁ MODLITBA ZA ROZLIČNÉ POTREBY 

- Cirkev kráčajúca po ceste jednoty

- Boh vedie svoju Cirkev po ceste spásy

- Ježiš – cesta k Otcovi

- Ježiš kade chodil, dobre robil