4. O TAJOMSTVE SVÄTÉHO KRÍŽA
 
Táto omša sa slávi v rúchu červenej farby.

VSTUPNÝ SPEV
My sa máme chváliť krížom nášho Pána Ježiša Krista, v ktorom je spása, život a naše vzkriesenie;
on nás oslobodil a spasil. (Porov. Gal 6, 14)
 
KOLEKTA
Bože, ty si poslal na svet
svojho jednorodeného Syna,
aby smrťou na kríži spasil všetkých ľudí; *
daj, prosíme, aby sme na zemi
stále lepšie poznávali tajomstvo
jeho vykupiteľskej smrti —
a dosiahli účasť na jeho sláve v nebi.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
nech nás očistí od každej viny táto obeta, —
ktorou sa na oltári kríža sňali hriechy celého sveta.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia O víťazstve slávneho kríža alebo O umučení Pána I.,

SPEV NA PRIJÍMANIE 
Ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe, hovorí Pán. (Jn 12, 32)

PO PRIJÍMANÍ
Pane Ježišu Kriste,
nasýtil si nás sviatostným pokrmom; *
a keďže si nás vykúpil
na životodarnom dreve kríža, —
prosíme ťa, priveď nás k sláve vzkriesenia.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.