11. O SVÄTÝCH ANJELOCH
 
Táto omša sa slávi v rúchu bielej farby.

VSTUPNÝ SPEV 
Dobrorečte Pánovi, všetci jeho anjeli,
udatní hrdinovia, čo počúvate na jeho slová a plníte jeho príkazy. (Porov. Ž 103, 20)

KOLEKTA
Bože, ty obdivuhodne určuješ
úlohy anjelom i ľuďom; *
prosíme ťa, pošli svojich anjelov,
ktorí ti ustavične slúžia v nebi, —
aby nás ochraňovali v pozemskom živote.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prinášame ti obetu chvály a prosíme,
nech ju anjeli prenesú pred tvoju tvár; *
milostivo ju prijmi —
a daj, aby nám bola na spásu.
Skrze Krista, nášho Pána.

PREFÁCIA
O Božej sláve prostredníctvom úcty anjelov
 

 
V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
a v anjeloch a archanjeloch
oslavovať tvoju moc a velebu.
Lebo keď si uctievame tvojich nebeských poslov,
velebíme tvoju nekonečnú slávu.
Ich krása a dôstojnosť nám dáva tušiť,
aký si nesmierny a nadovšetko vznešený.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista tvoju velebu oslavujú všetci anjeli a spievajú pieseň chvály.
Aj my sa k nim pripájame a s úctou sa ti klaniame, keď spolu s nimi radostne voláme:

Svätý, svätý, svätý...

SPEV NA PRIJÍMANIE
Budem ti hrať pred tvárou anjelov, Bože môj. (Ž 138, 1)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, posilnení nebeským chlebom pokorne ťa prosíme, *
aby nám tento sviatostný pokrm
pomáhal odhodlane napredovať na ceste spásy —
pod mocnou ochranou tvojich anjelov.
Skrze Krista, nášho Pána.