9. O DUCHU SVÄTOM
 
Táto omša sa slávi v rúchu červenej farby.

A

VSTUPNÝ SPEV
Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva. (Rim 5, 5; porov. 8, 11)
 
KOLEKTA
Bože, ty osvecuješ
srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; *
daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu
poznávali, čo je správne, —
a vždy sa radovali z jeho útechy a posily.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
posväť tieto obetné dary —
a očisti naše srdcia ohňom Ducha Svätého.
Skrze Krista, nášho Pána.

PREFÁCIA

O Duchu Svätom I. Pán zoslal Ducha Svätého Cirkvi

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo on vystúpil na nebesia,
zasadol po tvojej pravici
a zoslal prisľúbeného Ducha Svätého na deti, ktoré si ty prijal za svoje.
Preto ťa teraz i po celú večnosť spolu
so všetkými zástupmi anjelov nábožne oslavujeme a voláme:

 
Svätý, svätý, svätý...

SPEV NA PRIJÍMANIE 
Upevni, Bože, čo si v nás vykonal,
zo svojho svätého chrámu v Jeruzaleme. (Porov. Ž 68, 29 – 30)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
naplň nás Duchom Svätým, *
aby očistil naše srdcia —
a zúrodnil ich rosou svojej milosti.
Skrze Krista, nášho Pána.