NEDEĽNÁ VII
 
O spáse skrze Kristovu poslušnosť

Táto prefácia sa používa v nedele v Cezročnom období.
 
V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože.
Lebo si tak súcitne miloval svet,
že si nám poslal Vykupiteľa,
ktorý nám bol podobný vo všetkom okrem hriechu,
aby si aj v nás mohol milovať,
čo si si obľúbil vo svojom Synovi.
Veď pre jeho poslušnosť
navrátil si nám svoje dary,
ktoré sme stratili neposlušnosťou a hriechom.
Preto ťa aj my, Pane,
spolu so všetkými anjelmi a svätými oslavujeme
a radostne voláme:

Svätý, svätý, svätý...