NEDEĽNÁ III
 
O vykúpení človeka človekom

Táto prefácia sa používa v nedele v Cezročnom období.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože.
Lebo tvoja nesmierna veľkosť sa prejavila v tom,
že si svojou božskou mocou prišiel spasiť ľudstvo;
skrze svojho Syna, ktorý sa stal človekom,
oslobodil si človeka od večnej smrti,
a tak všetkým, ktorých zahubil hriech,
vrátil si život skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Skrze neho klaňajú sa ti zástupy anjelov
a večne sa radujú pred tvojou tvárou.
Prosíme ťa, pripoj k nim aj naše hlasy,
keď spoločne voláme na tvoju slávu:

Svätý, svätý, svätý...