NEDEĽNÁ V

O diele stvorenia

Táto prefácia sa používa v nedele v Cezročnom období.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.
 
Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože.
Lebo od teba pochádzajú všetky živly sveta
a pravidelné premeny času.
Človeka si stvoril na svoj obraz
a podriadil si mu všetky divy sveta,
aby v tvojom mene vládol nad všetkým tvorstvom
a nadchnutý krásou tvojho diela
ustavične ťa chválil
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Preto ťa aj my so všetkými anjelmi chválime
a radostne voláme:

 
Svätý, svätý, svätý...