SPOLOČNÁ V

Ohlasovanie Kristovho tajomstva
 
Táto prefácia sa používa v omšiach, ktoré nemajú vlastnú prefáciu, ak nie je predpísaná prefácia z liturgického obdobia.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo s láskou slávime jeho umučenie,
so živou vierou vyznávame jeho zmŕtvychvstanie
a s pevnou nádejou očakávame jeho slávny príchod.
Preto ťa so všetkými anjelmi a svätými oslavujeme
a bez prestania voláme:

 
Svätý, svätý, svätý...