SPOLOČNÁ IV
 
O chvále, Božom dare

Táto prefácia sa používa v omšiach, ktoré nemajú vlastnú prefáciu, ak nie je pre ne predpísaná prefácia z liturgického obdobia.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože.
Lebo hoci ty nepotrebuješ našu oslavu,
predsa je tvojím darom,
že ti smieme vzdávať vďaky.
Naše chvály nepridávajú nič k tvojej veľkosti,
ale nám prispievajú k spáse,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Preto ťa spolu s anjelskými chórmi chválime
a radostne vyznávame:

 
Svätý, svätý, svätý...