SPOLOČNÁ III

Oslava Boha za stvorenie a vykúpenie človeka

Táto prefácia sa používa v omšiach, ktoré nemajú vlastnú prefáciu, ak nie je predpísaná prefácia z liturgického obdobia.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.
 
Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože.
Lebo skrze svojho milovaného Syna
si stvoril človeka
a skrze neho si nás aj vykúpil.
Teda právom ti slúži všetko stvorenie,
chvália ťa všetci vykúpení
a tvoji svätí ti svorne dobrorečia.
Preto ťa aj my so všetkými anjelmi oslavujeme
a radostne vyznávame:

Svätý, svätý, svätý...