VEĽKONOČNÁ V

O Kristovi, ktorý je kňazom i obetou

Táto prefácia sa používa vo Veľkonočnom období.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.
 
Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
teba, Pane, velebiť v každom čase,
ale slávnostnejšie v tento čas,
keď sa Kristus obetoval
ako náš veľkonočný Baránok.
Lebo keď obetoval svoje telo,
zavŕšil starozákonné obety v pravde kríža.
A keď sa ti ponúkol za našu spásu,
bol zároveň kňazom,
oltárom i obetným Baránkom.
Preto ľudstvo po celom svete
plesá nesmiernou veľkonočnou radosťou,
ale aj anjelské zástupy
neprestajne spievajú chválospev na tvoju slávu:
 
Svätý, svätý, svätý...