VEĽKONOČNÁ III
 
O Kristovi, ktorý žije a stále sa prihovára za nás

Táto prefácia sa používa vo Veľkonočnom období.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
teba, Pane, velebiť v každom čase,
ale slávnostnejšie v tento čas,
keď sa Kristus obetoval ako náš veľkonočný Baránok.
Lebo on sa za nás neprestajne obetuje
a u teba sa prihovára za nás ako náš večný zástanca;
obetoval sa raz na kríži a viacej neumiera,
ale večne žije aj po svojom umučení.
O Kristovi, ktorý žije a stále sa prihovára za nás
Preto ľudstvo po celom svete
plesá nesmiernou veľkonočnou radosťou,
ale aj anjelské zástupy
neprestajne spievajú chválospev na tvoju slávu:
 
Svätý, svätý, svätý...