VEĽKONOČNÁ IV
 
O obnove všetkého skrze veľkonočné tajomstvo

Táto prefácia sa používa vo Veľkonočnom období.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
teba, Pane, velebiť v každom čase,
ale slávnostnejšie v tento čas,
keď sa Kristus obetoval
ako náš veľkonočný Baránok.
Lebo on zvíťazil nad hriechom a smrťou,
obnovuje všetko padnuté
a v ňom znova nadobúdame plnosť života.
Preto ľudstvo po celom svete
plesá nesmiernou veľkonočnou radosťou,
ale aj anjelské zástupy
neprestajne spievajú chválospev na tvoju slávu:
 
Svätý, svätý, svätý...