Úvodné obrady
 
 
Keď sa ľud zhromaždil, kňaz s posluhujúcimi pristupuje k oltáru. Medzitým sa prednáša vstupný spev.
Keď príde k oltáru, hlboko sa spolu s posluhujúcimi ukloní, bozkom si uctí oltár a prípadne incenzuje kríž a oltár. Potom ide s posluhujúcimi k sedadlu.
 
Po skončení vstupného spevu sa kňaz a veriaci prežehnajú, pričom stoja. Kňaz obrátený k ľudu povie:
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
 
Ľud odpovie:
Amen.
 
Potom kňaz rozopne ruky a pozdraví ľud slovami:
Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými.
 
Alebo:
Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.
 
Alebo:
Pán s vami.
 
Ľud odpovie:
I s duchom tvojím. 

Biskup namiesto Pán s vami povie v tomto prvom pozdrave Pokoj s vami.

Kňaz alebo diakon, prípadne iný posluhujúci, môže niekoľkými slovami uviesť veriacich do omše dňa.


Nasleduje úkon kajúcnosti