VIANOČNÁ III

Tajomná výmena vo vtelení Slova

Táto prefácia sa používa v omšiach na slávnosť Narodenia Pána a v oktáve; cez oktávu sa používa aj v tých omšiach, ktoré by inak mali vlastnú prefáciu (výnimku tvoria omše, ktoré majú vlastnú prefáciu o Božích tajomstvách alebo o božských osobách); používa sa i vo všedné dni Vianočného obdobia.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
V ňom sa dnes jasne zjavila tajomná výmena,
ktorá nám priniesla spásu:
lebo keď si tvoje Slovo vzalo našu krehkú prirodzenosť,
naša ľudská pominuteľnosť
sa povzniesla k nehynúcej sláve
a my všetci sme týmto obdivuhodným spoločenstvom
dostali podiel na večnosti.
Preto ťa spolu s anjelskými chórmi
chválime a radostne vyznávame:

Svätý, svätý, svätý...