VIANOČNÁ II

O obnove všetkého vo vtelení
 
Táto prefácia sa používa v omšiach na slávnosť Narodenia Pána a v oktáve; cez oktávu sa používa aj v tých omšiach, ktoré by inak mali vlastnú prefáciu (výnimku tvoria omše, ktoré majú vlastnú prefáciu o Božích tajomstvách alebo o Božích osobách); používa sa i vo všedné dni Vianočného obdobia.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo on, neviditeľný vo svojom božstve,
zjavil sa vo vznešenom tajomstve, ktoré slávime,
ako viditeľný v našej prirodzenosti;
splodený pred všetkými vekmi narodil sa v čase,
aby v sebe pozdvihol všetko padnuté,
obnovil v sebe celé stvorenie
a strateného človeka opäť povolal
do nebeského kráľovstva.
Preto ťa aj my so všetkými anjelmi
chválime a radostne voláme:


Svätý, svätý, svätý...