O ZOSNULÝCH V

O našom vzkriesení skrze Kristovo víťazstvo

Táto prefácia sa používa v omšiach za zosnulých.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.
 
Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože.
Lebo aj keď pre svoje skutky hynieme,
pomáhaš nám svojou láskou a milosťou.
Hoci sme pre hriech boli pohltení smrťou,
Kristus nás vykúpil svojím víťazstvom
a priviedol k novému životu.
Preto ťa tu na zemi
spolu s nebeskými zástupmi oslavujeme
a bez prestania voláme:

Svätý, svätý, svätý...