O ZOSNULÝCH II

Kristus zomrel, aby sme my žili

Táto prefácia sa používa v omšiach za zosnulých.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo on sám prijal smrť,
aby nik z nás v smrti nezahynul;
on sám sa rozhodol umrieť,
aby sme všetci večne žili s tebou.
Preto ťa spolu s anjelskými chórmi chválime
a radostne vyznávame:

Svätý, svätý, svätý...