O ZOSNULÝCH III
 
Kristus je spása a život

Táto prefácia sa používa v omšiach za zosnulých.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.
 
Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo on je spása sveta,
život ľudí a vzkriesenie mŕtvych.
Skrze neho sa ti klaňajú zástupy anjelov
a večne sa radujú pred tvojou tvárou.
Prosíme ťa, pripoj k nim aj naše hlasy,
keď spoločne voláme na tvoju slávu:

Svätý, svätý, svätý...