KBS
Internetová stránka typického vydania Rímskeho misála (2022) v slovenskom jazyku.
 
Texty sú chránené autorskými právami. Ich použitie bez výslovného súhlasu majiteľa autorských práv na preklad je nezákonné. 
 
 
 
(c) Konferencia biskupov Slovenska