PÔSTNA III

O ovocí zdržanlivosti
 
Táto prefácia sa používa vo všedné dni Pôstneho obdobia a v dni prikázaného pôstu.
 
V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože.
Ty si chcel, aby sme ti odriekaním vzdávali vďaky,
aby v nás hriešnikoch zdržanlivosť krotila pýchu
a viedla nás k napodobňovaniu tvojej dobroty,
keď sa s chudobnými delíme o chlieb.
Preto ťa velebíme s nespočetnými zástupmi anjelov
a jedným hlasom voláme na tvoju chválu:

 
Svätý, svätý, svätý...