O UMUČENÍ PÁNA II
 
O víťazstve Kristovho umučenia

Táto prefácia sa používa v pondelok, utorok a stredu Svätého týždňa.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.
 
Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo sa približujú dni
jeho spásonosného umučenia
a slávneho zmŕtvychvstania,
keď sa oslavuje víťazstvo
nad pýchou odvekého nepriateľa
a obnovuje sa tajomstvo nášho vykúpenia.
Skrze neho klaňajú sa ti zástupy anjelov
a večne sa radujú pred tvojou tvárou.
Prosíme ťa, pripoj k nim aj naše hlasy,
keď spoločne voláme na tvoju slávu:

Svätý, svätý, svätý...