O SVÄTÝCH II
 
O príklade a orodovaní svätých
 
Táto prefácia sa používa v omšiach o všetkých svätých, v omšiach o svätých patrónoch, o titulárnych svätcoch kostolov, ďalej na slávnosti a sviatky svätých, ak nie je predpísaná vlastná prefácia. Môže sa použiť aj na spomienky svätých.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.
 
Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo obdivuhodným svedectvom svojich svätých
ustavične obnovuješ životnú silu svojej Cirkvi
a dávaš nám presvedčivé dôkazy svojej lásky.
Ich vynikajúci príklad nás povzbudzuje
a ich láskavé orodovanie nám pomáha
napĺňať tajomstvá spásy.
Preto ťa aj my, Pane,
spolu so všetkými anjelmi a svätými
oslavujeme a radostne voláme:

Svätý, svätý, svätý...