O SVÄTÝCH I
 
O sláve svätých
 
Táto prefácia sa používa v omšiach o všetkých svätých, v omšiach o svätých patrónoch, o titulárnych svätcoch kostolov, ďalej na slávnosti a sviatky svätých, ak nie je predpísaná vlastná prefácia. Môže sa použiť aj na spomienky svätých.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože.
Lebo teba oslavujú zástupy svätých,
a keď korunuješ ich zásluhy,
korunuješ dielo svojej milosti.
Ich život nám dávaš za príklad,
na ich orodovanie nám pomáhaš
a v spoločenstve s nimi
z nás utváraš jednu rodinu.
Aby sme, povzbudení toľkými svedkami,
víťazne obstáli v duchovnom zápase
a spolu s nimi dosiahli
nevädnúci veniec slávy
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Preto ti spolu s anjelmi aj archanjelmi
a so zástupom všetkých svätých
spievame pieseň chvály
a neprestajne voláme:

Svätý, svätý, svätý...