O SVÄTÝCH MUČENÍKOCH II
 
O veľkých Božích činoch vo víťazstve mučeníkov

Táto prefácia sa používa na slávnosti a sviatky svätých mučeníkov. Môže sa použiť aj v deň spomienky na týchto svätých.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože.
Lebo zvelebujeme teba,
keď oslavujeme tvojich svätých,
veď ich umučenie je obdivuhodným dielom tvojej moci.
Ty láskavo udeľuješ zápal takejto viery,
ty vnukáš rozhodnosť vytrvať do konca,
ty dávaš víťazstvo v smrteľnom zápase
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Preto sa ti nebo i zem klaňajú
a spievajú novú pieseň,
preto aj my so všetkými chórmi anjelov
bez prestania voláme:

Svätý, svätý, svätý...