O SVÄTÝCH MUČENÍKOCH I
 
O význame a príklade mučeníctva

Táto prefácia sa používa na slávnosti a sviatky svätých mučeníkov. Môže sa použiť aj v deň spomienky na týchto svätých.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.
 
Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože.
Lebo svätý(á/í) mučeník M.
(mučenica M. / mučeníci M. a M.)
podľa Kristovho príkladu vyznal(a/i) tvoje meno
a vyliatím krvi poukázal(a/i)
na tvoju obdivuhodnú moc,
ktorou krehkých ľudí posilňuješ
a upevňuješ ich odvahu stať sa tvojimi svedkami,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Preto ťa tu na zemi
spolu s nebeskými zástupmi oslavujeme a bez prestania voláme:

Svätý, svätý, svätý...