O PREBLAHOSLAVENEJ PANNE MÁRII II
 
Cirkev oslavuje Boha slovami Panny Márie
 
Táto prefácia sa používa v omšiach o preblahoslavenej Panne Márii.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne,
dobré a spásonosné ohlasovať tvoju slávu,
ktorá žiari zo všetkých tvojich svätých,
a zvelebovať tvoju lásku k nám
najmä pri spomienke na preblahoslavenú Pannu Máriu
slovami jej chválospevu.
Lebo na celom tvorstve
si prejavil svoju obdivuhodnú moc
a všetky pokolenia si zahrnul svojou milosrdnou láskou,
keď si zhliadol na svoju skromnú služobnicu
a skrze ňu si nám dal pôvodcu našej spásy,
svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.
Skrze neho klaňajú sa ti zástupy anjelov
a večne sa radujú pred tvojou tvárou.
Prosíme ťa, pripoj k nim aj naše hlasy,
keď spoločne voláme na tvoju slávu:

Svätý, svätý, svätý...