O NANEBOVSTÚPENÍ PÁNA II
 
O tajomstve nanebovstúpenia
 
Táto prefácia sa používa v deň Nanebovstúpenia Pána a v omšiach po dni Nanebovstúpenia Pána až do soboty pred Zoslaním Ducha Svätého, ktoré nemajú vlastnú prefáciu.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo on sa po svojom zmŕtvychvstaní
viditeľne zjavil všetkým svojim učeníkom
a pred ich očami vzniesol sa do neba,
aby nám dal účasť na svojom božskom živote.
Preto ľudstvo po celom svete
plesá nesmiernou veľkonočnou radosťou,
ale aj anjelské zástupy
neprestajne spievajú chválospev na tvoju slávu:
 
Svätý, svätý, svätý...