O NANEBOVSTÚPENÍ PÁNA I

O tajomstve nanebovstúpenia
 
Táto prefácia sa používa v deň Nanebovstúpenia Pána a v omšiach po dni Nanebovstúpenia Pána až do soboty pred Zoslaním Ducha Svätého, ktoré nemajú vlastnú prefáciu.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože.
Lebo Pán Ježiš, Kráľ slávy,
víťaz nad hriechom a smrťou,
vystúpil (dnes) na nebesia za obdivu anjelov
ako prostredník medzi Bohom a ľuďmi,
ako sudca sveta a Pán mocností.
Vrátil sa k tebe, nie aby nás nechal
v našom biednom položení,
ale aby sme mali pevnú nádej,
že ho ako jeho tajomné telo
budeme nasledovať do nebeskej vlasti,
kam nás predišiel on, naša hlava,
a pôvodca našej spásy.
Preto ľudstvo po celom svete
plesá nesmiernou veľkonočnou radosťou,
ale aj anjelské zástupy
neprestajne spievajú chválospev na tvoju slávu:
 
Svätý, svätý, svätý...