O EUCHARISTII I
 
O Kristovej obete a sviatosti
 
 
Táto prefácia sa používa pri večernej omši vo Štvrtok Pánovej večere; môže sa použiť aj na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi a vo votívnych omšiach o Najsvätejšej sviatosti.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo on, pravý a večný kňaz,
ustanovil spôsob ustavičnej obety
a prvý seba samého priniesol tebe za obetu spásy.
Aj nám prikázal sláviť
túto obetu na jeho pamiatku.
Jeho telo, obetované za nás,
je duchovný pokrm, ktorý nás posilňuje,
a jeho krv, vyliata za nás,
je duchovný nápoj, ktorý nás očisťuje.
Preto s anjelmi aj archanjelmi,
s trónmi a panstvami
a so všetkými nebeskými zástupmi
spievame chválospev na tvoju slávu
a neprestajne voláme:

Svätý, svätý, svätý...