25. decembra

NARODENIE PÁNA
Slávnosť

OMŠA NA VIGÍLIU

Tento formulár sa používa večer 24. decembra pred prvými vešperami Narodenia Pána alebo po nich.

VSTUPNÝ SPEV
Dnes sa dozviete, že príde Pán a spasí nás, a ráno uvidíte jeho slávu. (Porov. Ex 16, 6 – 7)

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, ty nás každý rok potešuješ
očakávaním sviatkov nášho vykúpenia; *
daj, aby sme raz bez obáv mohli hľadieť
na tvojho jednorodeného Syna,
nášho Pána Ježiša Krista, ako na sudcu, —
keď ho teraz s radosťou vítame ako Vykupiteľa.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

Pokľakne sa pri slovách A mocou Ducha Svätého.


NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
daj, aby sme touto službou
dôstojne oslávili tajomstvo narodenia tvojho Syna, —
ktoré je začiatkom nášho vykúpenia.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Vianočná
 
Ak sa recituje Rímsky kánon, použije sa vlastné znenie V spoločenstve.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Zjaví sa Pánova sláva
a každé stvorenie uvidí Božiu spásu. (Porov. Iz 40, 5)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, *
nech nás duchovne posilní
slávnosť narodenia tvojho jednorodeného Syna, —
ktorý sa nám v tomto nebeskom tajomstve
dáva za pokrm a nápoj.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

Možno použiť formulár slávnostného požehnania