SVÄTÁ SOBOTA (BIELA SOBOTA)
 
1. V Svätú sobotu Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe a rozjíma o jeho utrpení, smrti, zostúpení k zosnulým a očakáva jeho vzkriesenie v modlitbe a pôste.
2. Oltár je odhalený a Cirkev neslávi obetu omše až do slávnostnej vigílie, čiže nočného bdenia s očakávaním vzkriesenia. Tá je zdrojom veľkonočnej radosti, ktorá sa predlžuje na nasledujúcich päťdesiat dní.
3. Sväté prijímanie v tento deň možno podávať iba ako viatikum.