SIEDMA NEDEĽA
 
VSTUPNÝ SPEV
Pane, ja dúfam v tvoje milosrdenstvo,
moje srdce sa teší z tvojej pomoci.
Budem spievať Pánovi, že ma zahŕňa dobrodeniami. (Ž 13, 6)

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Prosíme ťa, všemohúci Bože, *
nauč nás vždy správne zmýšľať, —
aby sa naše slová i skutky zhodovali s tvojou vôľou.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, slávime tieto tajomstvá
ako prejav našej oddanej služby; *
daj, prosíme, —
aby obeta, ktorú prinášame tebe na slávu,
nám slúžila na spásu.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Nedeľná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné. V tebe sa budem tešiť a radovať, ospevovať budem tvoje meno, Najvyšší. (Ž 9, 2 – 3)
Alebo:
Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet. (Jn 11, 27)

PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci Bože,
v tejto sviatosti si nám dal záloh večnej spásy; *
daj, prosíme, —
aby sme ju dosiahli v plnej miere
v nebeskej vlasti.
Skrze Krista, nášho Pána.