OSEMNÁSTA NEDEĽA

VSTUPNÝ SPEV
Bože, príď mi na pomoc, Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať. Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ, Pane, nemeškaj. (Ž 70, 2. 6)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Pane, nadšene vyznávame,
že si náš Stvoriteľ a Pán; *
prosíme ťa, sprevádzaj
svojich služobníkov ustavičnou priazňou, —
aby si svoje stvorenie obnovil
a obnovené aj zachoval.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
láskavo posväť tieto dary, *
ktoré predstavujú našu duchovnú obetu, — a urob aj z nás večný dar pre teba.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Prefácia Nedeľná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Dal si nám chlieb z neba, Pane, ktorý má v sebe všetku slasť
a uspokojí každú chuť. (Múd 16, 20)
Alebo:
Ja som chlieb života, hovorí Pán.
Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. (Jn 6, 35)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, ty nás obnovuješ nebeskými darmi
a ustavične nám prejavuješ svoju priazeň; *
vo svojej starostlivosti dopraj, —
aby sme si zaslúžili večné vykúpenie.
Skrze Krista, nášho Pána.