DVADSIATA NEDEĽA
 
VSTUPNÝ SPEV
Bože, náš ochranca, pohliadni
a pozri na tvár svojho Pomazaného.
Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce. (Ž 84, 10 – 11)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, pripravil si duchovné
bohatstvo všetkým, čo ťa milujú; *
naplň naše srdcia svojou vrúcnou láskou,
aby sme ťa vždy a nadovšetko milovali —
a dosiahli od teba prisľúbené dedičstvo,
ktoré prevyšuje všetky naše túžby.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prijmi naše dary,
ktorými sa uskutočňuje vznešená výmena, *
a keď ti obetujeme z toho,
čo si nám uštedril, —
nech si zaslúžime prijať teba samého.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
Prefácia Nedeľná

SPEV NA PRIJÍMANIE
U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. (Ž 130, 7)
Alebo:
Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, hovorí Pán; kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky.  (Jn 6, 51 – 52)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, touto sviatosťou
nám dávaš účasť na živote svojho Syna; *
pokorne ťa prosíme, pomáhaj nám,
aby sme ho na zemi verne nasledovali —
a zaslúžili si dostať sa do jeho spoločenstva v nebi.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.