DVADSIATA TRETIA NEDEĽA

VSTUPNÝ SPEV
Pane, ty si spravodlivý a správne sú tvoje rozsudky;
nalož so svojím služobníkom podľa svojho milosrdenstva. (Ž 119, 137. 124)

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, ty si nás vykúpil a prijal za svoje deti; *
dobrotivo zhliadni na svojich synov a dcéry, —
aby všetci, čo veria v Krista,
dosiahli pravú slobodu a večné dedičstvo.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Bože, pôvodca úprimnej nábožnosti a pokoja, *
daj, aby sme ťa dôstojne uctili týmito darmi —
a účasťou na svätých tajomstvách
upevnili vzájomnú jednotu.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Nedeľná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou.
Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. (Porov. Ž 42, 2 – 3)
Alebo:
Ja som svetlo sveta, hovorí Pán.
Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života. (Jn 8, 12)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, ty nás živíš a posilňuješ
pokrmom svojho slova a nebeskej sviatosti; *
daj, nech tak prijímame
vznešené dary tvojho milovaného Syna, —
aby sme dosiahli večnú účasť na jeho živote.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.