DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA

VSTUPNÝ SPEV
Pane, všetko je v tvojej moci
a nik nemôže odporovať tvojej vôli.
Veď ty si stvoril všetko, nebo i zem,
aj všetko, čo je pod nebom; ty si Pán všetkého. (Porov. Est 4, 17)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože,
vo svojej štedrosti dávaš
prosiacim viac, než si zasluhujú a žiadajú; *
prosíme ťa, vo svojom milosrdenstve
nám odpusť viny, čo znepokojujú naše svedomie, —
a udeľ nám aj tie milosti,
o ktoré sa ani neodvažujeme prosiť.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
prijmi obetu, ktorú ti prinášame
podľa tvojho ustanovenia, *
a týmto svätým tajomstvom,
ktoré slávime ako prejav našej povinnej oddanosti, —
posväcuj svoj vykúpený ľud.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Prefácia Nedeľná

SPEV NA PRIJÍMANIE 
Pán je dobrý k tým, čo v neho dúfajú, k človeku, ktorý ho hľadá. (Nár 3, 25)
Alebo: 
Sme jedným chlebom a jedným telom, hoci je nás mnoho,
lebo všetci máme účasť na jednom chlebe a na jednom kalichu. (Porov. 1 Kor 10, 17)
 
PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci Bože,
nech je nám prijatá sviatosť
výdatným duchovným pokrmom a nápojom, *
aby sme sa premieňali v Ježiša Krista, —
ktorého sme prijali.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.