DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA
 
VSTUPNÝ SPEV
Nakloň, Pane, svoj sluch a vyslyš ma;
zachráň, Bože, svojho sluhu, ktorý dúfa v teba. Zmiluj sa, Pane, nado mnou,
veď k tebe volám deň čo deň. (Porov. Ž 86, 1 – 3)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, ty zjednocuješ
mysle veriacich v spoločnom úsilí o dobro; *
pomôž nám milovať, čo prikazuješ,
a túžiť po tom, čo sľubuješ, —
aby uprostred pominuteľných vecí tohto sveta
naše srdcia boli upriamené na nebo,
kde nájdeme opravdivú radosť.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, jedinou obetou
si z nás urobil raz navždy svoj ľud; *
pokorne ťa prosíme, —
udeľ nám v tvojej Cirkvi dar jednoty a pokoja.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
Prefácia Nedeľná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Plodmi svojich diel sýtiš zem, Pane; zo zeme vyvádzaš chlieb i víno,
čo obveseľuje srdce človeka. (Porov. Ž 104, 13 – 15)
Alebo:
Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život, hovorí Pán,
a ja ho vzkriesim v posledný deň. (Jn 6, 54)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
úplne nás uzdrav svojím milosrdenstvom *
a ustavične nás zdokonaľuj a opatruj, —
aby sme sa ti vo všetkom páčili.
Skrze Krista, nášho Pána.