DEVÄTNÁSTA NEDEĽA

VSTUPNÝ SPEV
Zhliadni, Pane, na svoju zmluvu
a nezabúdaj nikdy na svojich úbožiakov. Vstaň, Bože, a ujmi sa svojej veci, nezabúdaj na volanie tých, čo ťa hľadajú. (Porov. Ž 74, 20. 19. 22. 23)

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože,
pod vedením Ducha Svätého
sa osmeľujeme volať ťa Otcom; *
rozhojňuj v našich srdciach ducha
adoptívneho synovstva, —
aby sme raz dosiahli prisľúbené dedičstvo.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, dobrotivo prijmi dary svojej Cirkvi, *
ktoré si nám poskytol,
aby sme ti ich mohli priniesť na obetu, —
a svojou mocou ich premeň
na sviatosť našej spásy.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
Prefácia Nedeľná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Chváľ, Jeruzalem, Pána,
lebo ťa sýti najlepšou pšenicou. (Ž 148, 12. 14)
Alebo:
Chlieb, ktorý ja dám,
je moje telo za život sveta, hovorí Pán. (Porov. Jn 6, 51)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, *
nech nám slúži na spásu sviatosť,
ktorú sme prijali, —
a nech nás posilňuje svetlom tvojej pravdy.
Skrze Krista, nášho Pána.