Dodatok k omšovému poriadkuEUCHARISTICKÁ MODLITBA ZA ZMIERENIE

Prvá eucharistická modlitba za zmierenie

Druhá eucharistická modlitba za zmierenieEUCHARISTICKÁ MODLITBA ZA ROZLIČNÉ POTREBY
 
- Cirkev kráčajúca po ceste jednoty
 
- Boh vedie svoju Cirkev po ceste spásy
 
- Ježiš – cesta k Otcovi
 
- Ježiš kade chodil, dobre robil